128. vidnesbyrd

Jeg oplevede ifm. min fødsel, at en fødselslæge brasede ind på stuen og foretog et indgreb, som jeg stadig ikke ved, hvad var. Det indbefattede lange jernrør, der skulle op i mig, og jeg kan stadig høre lyden af dem, når jeg tænker på det. Efterfølgende sagde hun (stadig uden at have præsenteret sig): “Jeg tænker kejsersnit.” Jordemoderen protesterede og bad om en begrundelse, hvortil lægen svarede “Okay, så skal der vedrop på max, I får en time, og så kan jeg komme igen, så vi kan få lavet det kejsersnit.”

Jeg brød helt sammen.

I mine papirer stod, at jeg tideligere har været udsat for voldtægt, og jeg blev derfor lovet særlig opmærksomhed og nænsomhed. Det mærkede jeg intet til – tværtimod. Jeg fortalte efterfølgende en jordemoder om min oplevelse, og hun sagde: “Ja XXX, hun er bedst til patienter, der sover…”

This article was written by admin