162. vidnesbyrd

Nedskrevet af behandler efter aftale med kvinden:

Hun bliver henvist til gyn amb pga fortsat svie og ubehag omkring vulva.
Hun har været i behandling for herpes genitalis igennem længere tid, men har ikke et aktivt udbrud, men fortsat ubehag og svie som ved udbrud.
Til gu får hun konstateret lichen sclerosus. Og uden kvindens samtykke eller accept klippes der en del af kvindens ene kønslæbe af. Uden bedøvelse. Uden kvinden forstår hvorfor.
Dette sidder så dybt i kvinden, at bare hun fortæller mig om det græder hun.
Ved alle efterfølgende gu græder og ryster hun voldsomt bagefter.
Hun beskriver at hun er fuldstændig disconnected til sit køn.
Og at hun mærker en stor angst for at lignende finder sted ved en ny gu.
Derfor fortæller hun hver gang om at hun har oplevet en gu der var meget en meget voldsom og grim oplevelse. Men er blot blevet mødt med “ja, gu er der jo ingen der kan lide” af

This article was written by admin