Om Os

Vi er flere fagpersoner, som alle har arbejdet med krop, køn og kultur på forskellige måder. 

Annette Michelsen la Cour, lektor i sociologi

Jeg er kultursociolog og har arbejdet med krop og køn igennem mange år. Kultur er i min forståelse det vi gør, i højere grad end det er det vi siger. Kultur er noget vi sætter ret forskellige ord på, men kultur, kulturelle normer og handlemåder sætter sig igennem i handlinger, diskurs, politik og struktur. Kulturpraksisser kan identificeres i institutioner, blandt professioner, indenfor sociale grupper, mellem individer hvor de skabes af og udøves indenfor fag og af fagfolk, i almindelige sociale sammenhænge af ikke-fagfolk, i uddannelsesinstitutioner og i hverdagslige situationer. Vi er langtfra altid bevidste om at vores handlemåder er kulturelt betingede, ej heller at de er normative, magtfulde og måske både undertrykkende og ekskluderende. Det vil vi sætte fokus på med dette projekt.

Lea Mejdahl Petersen, jordemoder.

Personligt modtager af, og fagligt udfører af, GU, både i lægepraksis og som jordemoder omkring gravide og fødende. Herigennem 1.hånds vidne til beretninger/vidnesbyrd om oplevelser ifbm GU og “samtalestarter” omkring et sprog for det ubehagelige, krænkende eller traumatiserende i den forbindelse. Samt vidne til potentialet i den styrke der ligger i den gode GU (god defineret af hovedpersonen: personen der får udført GU’en)

Pernille Tanggaard Andersen

Jeg er ph.d., sociolog, professor og forskningsleder på forskningsenheden for sundhedsfremme ved Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet. Jeg har i en årrække beskæftiget mig indgående med ulighed i sundhed, sundhedsfremme interventioner og sundhedssystemers udvikling. Derudover har jeg redigeret flere lærebøger bl.a. om Sundhedssociologi og Kultursociologi, og bidraget til andre primært omkring sociologisk teori, arbejdsliv, køn og det moderne samfund. Af nyere forskningsområder kan nævnes fokus på Citizen Science og demensområdet.

Gry Senderovitz, Jordemoder. 

I mit arbejde med  GU ( i lægepraksis, forskningsafdeling og nu egen klinik) og i mit privatliv, har jeg gennem årene lyttet til mange beretninger om gynækologiske undersøgelser (GU). Mange af oplevelserne fyldt med alt fra ubehag til overgreb. Jeg bemærkede at mange aldrig tidligere havde fortalt om deres oplevelser med GU. Som ved andre overgreb, er mange i tvivl, om de har “ret til” at føle sig krænket. Sideløbende er det blevet tydeligt for mig, at når GU bliver udført med reelt samtykke, altså et samarbejde, hvor fagpersonen (grundet sin magtposition) tager ansvaret for at forstå klientens position og sikre dennes samtykke, kan det være en god, tryg og sundhedsfremmende situation, som også kan sætte gang i helingen af tidligere overgreb.

Bitten Fynsk, Kultursociolog

Jeg blev færdiguddannet kultursociolog i 2020, hvor jeg skrev speciale om, hvordan kvinder forholder sig til deres vulva. Konklusion blev, i meget korte træk, at vi lever med et stort kulturelt efterslæb, som betyder at vi stadig mangler et sprog for det kvindelig underliv. God GU sætter netop fokus på nogle af de konsekvenser der er ved, at vi mangler dette sprog.

SOME ansvarlig: Josefine Gheorghe

Ønsker du, anonymt, at dele en oplevelse, som du har haft med undersøgelser? Skriv til os på godgu.nu@gmail.com